ประวัติ ไอยู IU

อี จี-อึน ชื่อในการแสดงว่า ไอยู (아이유; IU) เป็นชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นนักร้อง น...