Seung Ho (MBLAQ)

    :: ประวัติ :: ชื่อ :: 양승호 / Yang Seung Ho ชื่อเล่น :: Yang Chopin / Yang Samju / PandaHo อาชีพ :: นักร้อง , นักเ...

หนุ่มๆ วง MBLAQ

  เชื่อว่าเด็กไทยใจรักเค-ป๊อป 100% ต้องรู้จัก “เรน” เพราะคุณพี่เขาคือผู้...