ชอยจินฮยอค (Choi Jin Hyuk)

  :: ประวัติ ::   ชื่อ : ชอยจินฮยอค / 최진혁 / Choi Jin Hyuk ชื่อเดิม : 김태호 / Kim Tae Ho อาชีพ : นักแส...