ยูอาอิน (Yoo Ah In)

  :: ประวัติ :: ชื่อในวงการ : ยูอาอิน (유아인 / Yoo Ah In) ชื่อจริง : ออมฮงชิก (엄홍식 / Uhm Hong Sik) อ...